RODO

Szanowni Państwo.
W związku z regulacją RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które zacznie obowiązywać w całej UE 25 maja br., przesyłamy
Informacje Administratora danych.
Administratorem Danych jest
Aleksandra Kajewska proewadząca działalność gospodarczą w firmie „Luna-Art” Aleksandra Kajewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres prowadzenia działalności ul. Poniatowskiego 6 41-500 Chorzów, NIP 527-165-77-32
Rodzaj danych
– imię i nazwisko
– adres
– numer telefonu
– adres e-mail
- adres firmy
- NIP
Cel przetwarzania
Luna-Art” zbiera dane w czasie zgłaszania się osób na zajęcia i organizowane imprezy. „Luna-Art” przetwarza dane osobowe w celu wysyłania informacji drogą mailową, przesyłania informacji drogą telefoniczną, tworzenia list uczestników, wystawiania faktur.
Adres e-mail, nr telefonu do przesyłania informacji i newslettera; imię i nazwisko do tworzenia list uczestników; imię, nazwisko, adres, NIP do wystawiania faktur.

Powierzenie przetwarzania danych
Luna-Art” może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z „Luna-Art” w zakresie niezbędnym dla prowadzonej działalności gospodarczej . W tym przypadku – biuro rachunkowe, firmy dostarczające przesyłki.
Dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Przechowywanie danych
Dane przechowujemy przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane:
- realizacja działań i imprez – w czasie twania imprezy
- działania marketingowe – do czasu wycofania zgody

Dane przechowywane są  zastosowaniem środków ostrożności i osoby trzecie nie mają do nich dostępu.


Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza